Loading...

GES (Güneş Enerjisi Santrali) Fizibilite Hazırlığı

Güneş Enerjisi konusunda yatırım öncesinde müşteri talepleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Müşteri odaklı projeler oluşturularak çalışmalarımız sonucunda en verimli ve tasarruflu şekilde karşılayacak sistem tasarlanır. Fizibilite çalışması sonucuna göre yatırım öncesi oluşan  takılan her türlü teknik ve idari sorular çözümlenir. Alternatif enerji konusunda, ayrıca özel çözümler için projeler sunulur. 

 1. Saha zemin ve yol çalışmalarının yapılması
 2. En yakın ENH hatlarının incelenerek çözümlenmesi
 3. Yerleşim noktasının belirlenmesi
 4. Bölgesel ve noktasal iklim verilerinin değer tespiti ve değerlendirilmesi
 5. Elektrik tüketiminin tespit edilmesi
 6. En uygun enerji kaynağının/kaynaklarının tespit edilmesi
 7. Rantabl sistem tasarımının yapılması
 8. Kurulacak sistem için kapasite tespiti
 9. Yatırım maliyetlerinin hesaplanması
 10. Yatırım seçeneklerinin muhayeneli tespiti
 11. Teşvik kapsamında elverişli durumların belirlenmesi
 12. Lisanslı ya da lisanssız homların değerlendirilip bilgilendirilmesi