Loading...

Telif Hakkı

enerji@ypenerji.com.tr web sitesinin (“Web Sitesi”) ve aksi belirtilmedikçe, Web Sitesi’nde yer alan ticari logo, marka, isim alan adı ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları YP Enerji Anonim Şirketi’ne aittir.

Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar Web Sitesi kullanıcısı (“Kullanıcı”) bu unsurları, içeriği kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez.

YP Enerji Anonim Şirketi, Kullanıcıya Web Sitesi’nden yararlanabilmesi için site yazılımı üzerinde şahsi kullanımla sınırlı olarak, münhasır olmayan, devredilemeyen, değiştirilebilir kullanma lisans hakkı tanımaktadır. Belirtilen kullanım dışında kalan tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları YP Enerji Anonim Şirketi’ne ait olup Kullanıcıya verilen izin, özel ya da genel başkaca herhangi bir mali hak ya da lisansı içermemektedir.

Web Sitesinin, bir kısmı ya da tamamı herhangi bir yolla (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kısmen veya tamamen kopyalanamaz, kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, ödünç verilemez, işlenemez ve içeriği değiştirilip tahrip edilemez. Web Sitesi’nde yer alan, yayınlanan YP Enerji Anonim Şirketi’ne ait Web Sitesi unsurlarının ya da formların kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek alınmaları yasaktır.

Web Sitesi’nde yer alan içeriğin ve/veya satışa sunulan hizmetlerin bir parçası olarak sağlanan üçüncü şahıslara, İşbirliği Yapılan Firmalar’a ait isim, logo, marka ve diğer materyal ile içeriğin fikri mülkiyet hakları hak sahiplerine aittir. İçerik sağlayıcıları/sahipleri tarafından özel olarak izni verilmedikçe bunların herhangi bir bölümü herhangi bir şekilde (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kısmen veya tamamen kopyalanamaz, kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, ödünç verilemez, işlenemez ve içeriği değiştirilip tahrip edilemez.

Kullanıcı tarafından, bu yönde bir olanak sağlanması halinde, Web Sitesi’ne gönderilen, iletilen, kullanılan, oluşturulan ya da bu site aracılığıyla üçüncü şahıslara iletilen her türlü kullanıcı içeriğinin gizlilik niteliğinin ortadan kalktığı ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı/telif/lisans hakkını içermediği kabul edilir. Kullanıcı, gizli ya da üzerinde fikri ve sınaî mülkiyet hakkı olduğu düşünülen herhangi bir içerik oluşturup hesabına eklediğinde bu içeriğin “hukuki bir ayıp” içermediği ve bunları dijital iletim suretiyle yayınlama hakkı olduğu kabul edilir. Aksi halde tüm sorumluluk ilgili Kullanıcıya aittir.

YP Enerji Anonim Şirketi, Kullanıcılara ait her türlüğü içeriği, herhangi bir amaçla dilediği biçimde kullanma, yayınlama, işleme, değiştirme, uyarlama, çoğaltma, dağıtma haklarına sahip olduğu gibi bunları içerikten çıkarma, engelleme veya yayınlamama haklarına sahiptir.

Kullanıcı tarafından siteye gönderilen, iletilen, oluşturulan, teşhir edilen her türlü kullanıcı içeriğinden ve bunlara ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (YP Enerji Anonim Şirketi’ne ve 3. şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dâhil) ilgili Kullanıcılara aittir.

Kullanıcı, web sitesinde veya diğer kullanıcı hesaplarında bulunan hiçbir veriyi toplamamayı, Web Sitesi’ne ait veri tabanına erişmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Web Sitesi üzerinden; Kullanıcılar tarafından diğer kullanıcıların veya üçüncü kişilerin kişisel verilerinin toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi ve/veya Web Sitesi veri tabanının kullanılması, kopyalanması, çoğaltılması; kullanıcı bilgilerine izinsiz şekilde ulaşılması yasaktır.

Web Sitesi’nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına dair sorularınız için enerji@ypenerji.com.tr adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.